Този сайт използва бисквитки, за да ви предложи по-добро преживяване. Може да се запознаете с подробна информация тук.

Електродвигатели

Електродвигатели

Какво представляват електрическите двигатели?

 Електрически мотори(електродвигатели) превръщат електричеството в силно въртене което се използва за задвижването на много различни машини. Най-удивителното при този вид електрически мотори няма никакви механични части освен магнити. Състои се от два основни елемента: ротор и статор:

  • Роторът се монтира към движещи се части на машини и съоръжения които посредством въртеливо движение ги задвижва. Ротора е плътен цилиндър вътре в статора, по повърхността му има редица високо проводими алуминиеви пръчки. Електромагнитите в статора трябва да подават ток в тези пръчки, за да се захрани ротора за целта магнитите трябва да се движат близо до пръчките. Но бобините не се движат, защото статорът винаги е неподвижен. За да се завърти ротора, статора трябва да симулира движение, медните бобини стават магнити само когато през тях протече електрически ток. Статорът не подава към всички три двойки бобини токедновременно, той ги включва и изключва една след друга и така се застъпват двойките магнити по вътрешната стена на статора като се получава въртеливо движение. Тези магнити генерират ток впръчките ротора без дори да се докосват. И така, щом статора подаде ток в ротора той се завърта без никакви движещи се елементи. Токът който минава през пръчките на ротора подаван от статора никога не остава там, силата на магнитното поле избутва тока от там като той дръгва в противоположна посока като се образува въртящо движение. Когато всяка двойка бобини стане магнит се получава верижна реакция. Така се задвижва ротора. 
  • Статорът завърта ротора посредством две постижения: генерира електрически ток в ротора, без да се докосват никакви елементи и завърта ротора без никакви подвижни елементи. Той е кух цилиндър, три медни жици са намотани на три различни двойки бобини покриващи цялата вътрешна стена. Като се включи мотора, една по една във всяка двойка бобини протича електрически ток(когато през медна бобина протече електрически ток тя се превръща в магнит(електромагнит), с тези двойки бобини статорът дава достатъчно ток а задвижи ротора 

 Електродвигателите са важни за работния ден на индустрията и всеки един сектор на производството. Тези двигатели могат да се използват за различни видове работа. Всички модели имат асинхронна защита на двигателя от IP54 или IP55. 

Какви за най-често използваните електрически двигатели(електродвигатели)?

Еднофазни(монофазни) електрически двигатели 220 V 

  •  Еднофазовите асинхронни двигатели се използват широко в структурата на различни машинии агрегати, където не се изисква висок стартов въртящ момент. Те са инсталирани в промишлени и битови машини дървообработващи машини, компресори, бетонобъркачки и др. Намират приложение в задвижванията на дребни механизиращи устройства: сушилни за зърно, мелници и помпи с ниска мощност и други. Мощността на двигателя е от променливото напрежение 220 волта от електрическата мрежа. В нашите категории може да намерите продукти с една фаза на мотора 220 волта, направени по стандарт на Европейския DIN (CENELEC) тип AISE, AIS2E и др. 

 За удобство при работа, 1-фазовите двигатели, които се доставят, са изработени от качествени намотки на статора работното, стартовото. По този начин работната намотка е свързана директно и чрез кондензатора трябва да се свърже само електродвигателят към обикновен контакт. Недостатъците на еднофазните 220 волтови електродвигатели може да включват нисък фактор на мощността и ефективността, както и малка издръжливост на претоварване, което се компенсира с висока производителност, сигурност и надеждност на работа, лесна поддръжка, ниско ниво на шум и вибрации нива. 
Трифазни електрически двигатели 380 V 

  • Трифазните асинхронни двигатели са най-често срещаният двигател с обща промишлена употреба е асинхронния трифазен мотор 380 V, които параметри и геометрия напълно отговаря на изискванията на международните стандарти. Тези продукти се използват за задвижване на различни механизми и машини. Ние предлагаме на нашите потенциални клиенти, широка гама от общо предназначение на асинхронни двигатели за AC мрежи. Този раздел представя трифазни двигатели, с различни параметри и размери на вала. 

 Стандартен монтаж вариант IP54 55 IM1081 лапи, степента на защита срещу влага и прах. Повечето машини са произведени с двойно напрежение 220/380 или 380/660 волта и имат възможност за свързване на мотора. За ниска мощност характеристика 220 при 380, за по-мощен 380V до 660V. Липсата на движещи се части, простотата на устройството, отличната възможност за поддръжка и ниската цена на асинхронен трифазен двигател го направи най-популярния в почти всички индустрии електродвигател.